Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Regulamin

Regulamin platformy internetowej 

do składania zamówień w sklepie stacjonarnym Rafał Ptasiński WÓDKI i WINA

 

 • Postanowienia wstępne
 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do klientów platformy internetowej. 
 2. Platforma internetowa WODKIIWINA.PL prowadzona jest przez Rafała Ptasińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Rafał Ptasiński WÓDKI i WINA”, z siedzibą w Elblągu przy ul. ul. Legionów 5B, 82-300 Elbląg, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5782800012REGON 170988360 - zwany dalej „ sprzedawcą”. Sprzedawca oświadcza, iż posiada wszelkie określone prawem pozwolenia, zezwolenia i koncesje na sprzedaż Towarów oferowanych na niniejszej platformie internetowej.
 3. Dane sprzedawcy: 
 1. Adres Sprzedawcy: ul. Legionów 5B, 82-300 Elbląg.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@wodkiiwina.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 501182729.
 4. Numer rachunku bankowego sprzedawcy: 

13 2340 0009 1640 2400 0000 0491 (BNP Paribas Bank Polska).

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze sprzedawcą w godzinach 10:00-16:00

 

 • Definicje
 • Regulamin - dokument o którym mowa w art.8 ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w chwili składania zamówienia jest pełnoletnia tj. posiada ukończone 18 lat;
 2. Sklep stacjonarny- punkt sprzedaży mieszczący się ul. Legionów 5B, 82-300 Elbląg, prowadzący sprzedaż wyłącznie stacjonarną z możliwością złożenia zamówienia za pośrednictwem platformy internetowej z odbiorem osobistym lub przez pełnomocnika;
 3. Platforma internetowa  - elektroniczna platforma służąca do składania zamówień w celu odbioru towaru w sklepie przez klienta, pod domeną: WWW.WODKIIWINA.PL, platforma przeznaczona jedynie dla osób pełnoletnich, które ukończyły 18 lat.
 4. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia na platformie internetowej i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów w sklepie. Zamówienie nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży aczkolwiek Sprzedawca gwarantuje dostępność produktu do czasu anulowania zamówienia lub zawarcia umowy sprzedaży w sklepie stacjonarnym .
 5. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy klientem a sprzedawcą, zawierana w chwili odbioru zamówionego produktu w sklepie stacjonarnym przez klienta lub jego pełnomocnika. 
 6. Konto - konto klienta na platformie internetowej, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach na platformie internetowej WODKIIWINA.PL.
 7. Formularz rejestracji - formularz dostępny na platformie internetowej, umożliwiający utworzenie Konta, poprzez podanie przez klienta danych osobowych wymaganych do świadczenia usług w zakresie prowadzonej platformy internetowej, zgodnie z art. 18 ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na platformie internetowej, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towaru do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu zawarcia umowy sprzedaży, odbioru towaru ze sklepu stacjonarnego i formy płatności.
 9. Koszyk – element oprogramowania platformy internetowej, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zamówienia, umieszczenie towaru w koszyku nie powoduje automatycznej rezerwacji.
 10. Towar – dostępna na platformie internetowej asortyment o określonych cechach.
 11. Opis Towaru- informacja opisująca dany produkt zgodnie z informacjami udostępnionymi przez producenta produktu.
 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą w sklepie stacjonarnym.
 13. Pełnomocnik- osoba działająca w imieniu klienta, upoważniona do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych towarów i odbioru towarów ze sklepu stacjonarnego i/lub zapłaty za towar.

 

 • Postanowienie ogólne
 1. Regulamin określa zasady korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem: WWW.WODKIIWINA.PL.
 2. Platforma internetowa do składania zamówień przedstawia zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego), produktów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, artykułów spożywczych i upominkowych, cygar.
 3. Regulamin określa:
 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach platformy internetowej;
 2. b) warunki i zasadny rezerwowania produktów dostępnych w sklepie stacjonarnym za pośrednictwem platformy internetowej;
 3. c) warunki i zasady składania zamówienia w sklepie w sklepie stacjonarnym za pośrednictwem platformy internetowej;
 4. d) zasady zawierania umowy sprzedaży w sklepie stacjonarnym będącą konsekwencją dokonania zamówienia na platformie internetowej.
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z platformy internetowej mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. 
 2. Sprzedawca nie dokonuje sprzedaży na kredyt lub pod zastaw, z wyłączeniem płatności kartą kredytową.
 3. Ceny podane na platformie internetowej są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

 • Zasady korzystania z Platformy internetowej
 1. Do korzystania z Platformy Internetowej, w tym przeglądania Towarów oraz składania zamówień na Towar, niezbędne są:

a)urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b)potwierdzenie pełnoletności w momencie wejścia na stronę,

c)aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

d)włączona obsługa plików cookies.

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy Internetowej spowodowane siłą wyższa, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością platformy z infrastrukturą techniczną klienta. 
 2. Przeglądanie towarów na platformie internetowej nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Platformy Internetowej, możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

 • Konto klienta
 1. Aby założyć Konto w Platformie Internetowej, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres mailowy (jako login) i hasło do konta.
 2. Założenie Konta w Platformie Internetowej jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §1.
 5. Klienci rejestrujący konto na Platformie Internetowej mają możliwość:
 1. podglądu statusu realizacji Zamówienia;
 2. możliwość otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych.

 

 • Składanie zamówienia
 1.  W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. wejść na stronę sklepu i potwierdzić pełnoletniość;
 2. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 3. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 4. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, zmiana danych do faktury w późniejszym czasie nie jest możliwa,
 6. wybrać sposób odbioru Towaru poprzez wskazanie czy odbiór zostanie dokonany osobiście czy przez pełnomocnika. W przypadku odbioru towaru przez pełnomocnika należy wskazać adres, na który ma nastąpić dostarczenie towaru przez pełnomocnika oraz wskazać pełnomocnika, który ma dokonać dostarczenia towaru oraz zaakceptować koszty dostarczenia towaru przez pełnomocnika,
 7. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (ewentualnie potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail),
 8. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności  i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie,
 9. w celu wydania towaru do odbioru, konieczne jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako „obowiązkowe” oraz zatwierdzenie zamówienia poprzez z obowiązkiem zapłaty. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie klienta o woli zawarcia umowy sprzedaży ze sprzedającym w sklepie stacjonarnym, zgodnie z treścią regulaminu.
 1. Po złożeniu Zamówienia i potwierdzeniu opłaty, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. 
 2. W przypadku wyboru przez Klienta:
 1. płatności przelewem bankowym poza systemem szybkich płatności Shoper albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
 2. płatności za pobraniem przy odbiorze towaru od pełnomocnika, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 1. Przy odbiorze osobistym-Towar zostanie przygotowany do odbioru w sklepie stacjonarnym w terminie wskazany w jego opisie. W przypadku dostawy przez pełnomocnika- Towar zostanie wydany pełnomocnikowi, w terminie wskazanym w jego opisie.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach wydania towaru pełnomocnikowi, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. 
 3. Początek biegu terminu wydania Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia przyjęcia zamówienia;
 3. W przypadku odbioru osobistego i płatności w sklepie stacjonarnym- od dnia przyjęcia zmówienia.

 

 • Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży
 1. Umowa sprzedaży Towarów zawierana i realizowana jest wyłącznie w sklepie stacjonarnym. Wydanie Towaru następuje wyłącznie w sklepie stacjonarnym.
 2. Sprzedawca dopuszcza możliwość rezerwacji towaru za pośrednictwem jego sklepu internetowego, 
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą odbioru zamówionego towaru ze sklepu stacjonarnego przez klienta lub przez pełnomocnika. 
 5. W przypadku odbioru towaru przez pełnomocnika i wyboru płatności za Towar za pobraniem, klient zobowiązuje się do odebrania towaru i opłacenia zamówienia. W przypadku nieodebrania towaru przez klienta od pełnomocnika przy płatności za pobraniem, klient zostanie obciążony kosztami, które poniósł usługodawcą w związku z realizacją zamówienia i usługą pełnomocnika.
 6. Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy sprzedaży i wydania Towaru, jeśli poweźmie uzasadnione podejrzenia, iż Klient jest osobą niepełnoletnią, a wątpliwości te nie ustaną po okazaniu stosownego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub zachowanie klienta wskazuje na to, iż znajduje się on w stanie nietrzeźwości.

 

 • 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności 
 1. Odbiór towaru przez klienta ze sklepu stacjonarnego jest bezpłatny, za wyjątkiem odbioru towaru przez pełnomocnika Klienta, który to odbiór jest odpłatny. Koszty odbioru towaru przez pełnomocnika (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach platformy internetowej w zakładce „Czas i koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zmierzającej do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. 2. Klient może skorzystać z następujących metod odbioru zamówionego towaru:
  1. odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym- bezpłatnie;
  2. odbiór przez pełnomocnika -Przesyłka kurierska- według odrębnego cennika pełnomocnika;
  3. Odbiór przez pełnomocnika-Przesyłka kurierska za pobraniem- według odrębnego cennika pełnomocnika;
 3. W przypadku wyboru przez klienta odbioru towaru przez pełnomocnika:
  1. Klient może osobiście odebrać zakupione produkty w sklepie lub udzielić pełnomocnictwa pełnoletniej osobie fizycznej, która w jego imieniu odbierze zakupione produkty ze sklepu lub osobie niebędącej osobą fizyczną (np. firmie kurierskiej), w przypadku gdy klient udziela pełnomocnictwa firmie kurierskiej należy wpisać jej nazwę. W ramach tego pełnomocnictwa firma DPD jest uprawniona do udzielenia dalszego pełnomocnictwa swoim pracownikom lub współpracownikom (wskazanym w odrębnym, imiennym pełnomocnictwie) w celu realizacji zamówienia klienta w tym: do odbioru i dostarczenia towaru oraz sprawdzenia wieku osoby odbierającej alkohol, a także innych niezbędnych czynności w tym zakresie. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa. DPD zapewnia, że osoby odbierające produkty w imieniu klienta działają na podstawie ważnego pełnomocnictwa. 
  2. upoważnia Sprzedawcę do wydania towaru pełnomocnikowi i udostępnienia pełnomocnikowi wszystkich danych – w tych danych wrażliwych, wymaganych do realizacji czynności objętej pełnomocnictwem, poprzez zaakceptowanie niniejszego regulaminu;
  3. Sprzedawca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy pełnomocnik jest osobą pełnoletnią przed wydaniem towaru.
 4. Dostawa przez pełnomocnika odbywa się na terenie Polski, poza jej granicami nie obowiązuje cennik wskazany w opcjach kosztów odbioru przez Pełnomocnika;
  1. w przypadku skorzystania przez Klienta z odbioru przez Pełnomocnika, klient upoważnia sprzedawcę do przekazania pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia pełnomocnika,
 5. Pełnomocnik ma obowiązek przed wydaniem Towaru Klientowi zweryfikować tożsamość osoby odbierającej Towar i jej wiek. W przypadku, gdy Klient odbierający Towar jest niepełnoletnii lub znajduje się w stanie nietrzeźwości, Pełnomocnik ma obowiązek odmowy wydania Towaru.
 6. W przypadku odbioru Towaru od Pełnomocnika przez osobę inną niż Klient (adresat), Pełnomocnik ma obowiązek zweryfikowania faktu udzielenia tej osobie pełnomocnictwa i jego ważności, w zakresie odbioru Towaru od Pełnomocnika.
 7. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność w sklepie stacjonarnym gotówką lub kartą;
  2. Płatność za pobraniem;
  3. Przedpłata- Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
  4. Przedpłata-Płatności elektroniczne - podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A;
  5. Przedpłata- Płatność kartą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 8. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się platformie internetowej.

 

 • Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klient może w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru ze sklepu stacjonarnego, odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny pod warunkiem, iż Towar nie został rozpakowany z oryginalnego pudełka, pudełko to nie zostało uszkodzone lub Towar nie został otwarty ani skonsumowany.
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §1. 
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi, na podany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14  dni od dnia zwrotnego otrzymania Towaru od Klienta, dokonaną przez niego płatności, bez ewentualnych kosztów dostarczenia Towaru przez pełnomocnika.
 3. Koszty zwrotu Towaru i wszelkie ryzyka związane ze zwrotem Towaru ponosi Klient. 
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu ceny przed otrzymaniem zwracanego towaru i weryfikacji stanu zwróconego Towaru.
 6. Klient powinien odesłać Towar, za potwierdzeniem odbioru, na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy pod rygorem niezwrócenia płatności. Towar powinien być oryginalnie zapakowany, w stanie nienaruszonym.

 

 • 10 Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §1 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Towaru.

 

 • 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php - http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php - http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem platformy internetowej jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem platformy internetowej zbierane są w celu realizacji  zamówienia, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów platformy internetowej mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta z platformy internetowej ze sposobu dostawy przez pełnomocnika, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przez Klienta pełnomocnikowi realizującemu dostawę na zlecenie Klienta.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w platformie internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na platformie internetowej.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia i skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia.
 6. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) znajdują się w osobnym miejscu na stronie sklepu. 
 • 13 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Poprzez zaakceptowanie niniejszego regulaminu, Klient potwierdza zaznajomienie się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptuje.

 

kliknij tutaj! ---> POBIERZ WZÓR PEŁNOMOCNICTWA <--- kliknij tutaj!

Pełnomocnictwo

Działając w imieniu własnym, jako Klient Sklepu Internetowego pod adresem
www.wodkiiwina.pl, niniejszym udzielam pełnomocnictwa:
Rafałowi Ptasińskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą
Rafał Ptasiński WÓDKI i WINA, TIMEDEAL.PL, posiadającej: adres
miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Żeromskiego 3A,
82-300 Elbląg , NIP 5782800012, REGON 170988360 do zawarcia w moim
imieniu Umowy Sprzedaży i odbioru zarezerwowanego przeze mnie Produktu
z lokalu stacjonarnego pod adresem: Legionów 5B , 82-300 Elbląg –
prowadzonego przez Sprzedawcę: Rafała Ptasińskiego prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą promoPTAK

Wymienione w pełnomocnictwie czynności powinny zostać wykonane na
warunkach określonych szczegółowo w złożonym Zamówieniu lub na
podstawie obopólnych ustaleń z Pełnomocnikiem. W przypadku wyboru przeze
mnie płatności za pobraniem, niniejsze pełnomocnictwo obejmuje także
umocowanie do przekazania przez Pełnomocnika w moim imieniu należności
za Produkt do Sprzedawcy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl